Helpdesk
programy dla biur rachunkowych
programy dla księgowych
programy kadrowo płacowe
programy dla służby zdrowia
CRM obieg dokumentów
analizy BI
sprzedaż i magazyn
produkcja
serwis i obsługa
enova 365|SIMPLE.ERP|COMARCH ERP XL|COMARCH ERP OPTIMA|GCP|ITCube|OptiMED24|ESKULAP

GCP - Grafiki Czasu Pracy

System Grafiki Czasu Pracy wypełnia czasochłonny i odpowiedzialny element zarządzania personelem, jakim jest układanie harmonogramu pracy. Stworzenie dobrego planu wymaga pogodzenia wymagań pracodawcy, który zobowiązany jest do utrzymania ciągłości pracy, zapewnienia odpowiedniej kadry w zadanym czasie i często wymaga obecności osób o odpowiednich kwalifikacjach z preferencjami i konkretnymi sytuacjami życiowymi pracowników. Pogodzenie tych często przeciwstawnych wymagań jest tym trudniejsze, że całość zaplanowanego harmonogramu musi być zgodna z Kodeksem Pracy.
Integracja z programami kadrowo-płacowymi
:
 • Import i synchronizacja struktury firmy (działów, personelu, stanowisk) oraz kartotek pracowników umożliwia szybkie wdrożenie systemu.
 • Eksport danych z kart pracy do programów zewnętrznych przez pliki txt, xml lub tabele SQL pozwala na przyśpieszenie wymiany informacji oraz zmniejsza ryzyko błędów.


Konfigurowalność:
 • Parametry systemu pozwalają na ustalenie zakresu godzin nocnych, dni świątecznych, reakcji na błędy i weryfikację. Rozbudowane opcje programu ułatwiają dostosowanie działania do po-trzeb jednostki.
 • Obsługa różnych typów (etat, zlecenie, itd.) i sposobów pracy (podstawowy, równoważny) pozwala na wdrożenie systemu na wszystkich działach firmy (w części medycznej i administracyjnej).
 • Możliwość tworzenia grafików kilkumiesięcznych (wg długości okresu dla danej grupy pracowników) daje swobodę w ustaleniu okresu rozliczeniowego.
 • Przypisanie różnych rodzajów pracy i wolnego w jednym dniu w grafiku lub przypisania jednego pracownika do różnych grafików w danym okresie ułatwia właściwą organizację pracy.
 • Określenie miejsca powstawania kosztów – działu pracy (także kilka różnych działów w jednym dniu) daje gwarancję poprawne-go rozliczania kosztów.
 • Przypisanie odcinka zadań dla podanego działu rozszerza funkcjonalność grafika o dodatkowe cechy.
 • Definiowanie zmian określa nie tylko ich zakres czasowy, ale także typ pracy (praca, dyżur medyczny, gotowość, itd.) i wymagane obsady. Definicje te znacząco przyśpieszają tworzenie grafików.
 • Tworzenie par - grafików planowanych i wykonanych pozwala na rozdzielenie etapów pracy nad harmonogramem oraz daje porównanie jakie jest wypracowanie założonego planu.
 • Możliwość blokowania wybranych pół lub całego grafika ułatwia pracę zespołową.
DODAJ SCHEMATY PRACY I ODCINKI ZADAŃ

Wybór widoku pracy:
 • Szybkie przypisywanie do zmian i kodów wolnego za pomocą skrótów oraz wstawianie schematów pracy dla pracownika i całego zespołu przyśpiesza tworzenie planu.
 • Dostępne są widoki zmian i pracowników. Wszystkie przypisania na każdym z widoków mają swój odpowiednik na pozostałych. Użytkownik decyduje, które operacje łatwiej mu wykonywać na wybranym widoku.
 • Kontrola poprawności w czasie tworzenie grafika do-tyczy zgodności z Kodeksem Pracy oraz z i warunkami minimalnych i maksymalnych obsad zmian.

POBIERZ DANE Z PROGRAMU KADROWEGOUTWÓRZ ZMIANY I GRUPY PRACOWNIKÓW

SKORZYSTAJ Z DOMYŚLNYCH KONFIGURACJI 
WSPÓŁPRACUJ Z PRACOWNIKAMI - POKAŻ DANE W INTERNECIE, ODBIERZ WNIOSKI
 
Część internetowa:
 • Część prezentacyjna grafików i planów pracy jest dostępna przez przeglądarkę internetową, więc może być używana przez pracowników w każdym miejscu i na każdym urządzeniu.
 • Pracownik może zgłaszać wnioski dotyczące pracy i czasu wolnego oraz urlopów.
 • Użytkownik tworzący grafiki może takie wnioski zaakceptować lub odrzucić z komentarzem dla pracowni-ka. Wymiana informacji poprawia komunikację we firmie.

 
ROZMIEŚĆ OBSADY AUTOMATYCZNIE, SPRAWDŹ STATYSTYKI I WYPRACOWANIAWygodne narzędzia:
 • W grafiku wykonanym widoczny jest plan na dany dzień, co ułatwia decyzję o zmianie przy-pisania.
 • Wybór sposobu odbioru nadliczbowych (płatne, wolne na wniosek pracownika lub pracodawcy), osobno dla każdego pracowni-ka.
 • Automatyczne rozmieszczenie dyżurów z uwzględnieniem wpisanych ręcznie danych i zdefiniowanych preferencji pracownika po-zwala na tworzenie symulacji.
 • Statystyki widoczne podczas tworzenia grafika na bieżąco.
 • Zestawienia rozkładu zmian, sumy dodatków i pozostałego wypracowania zwalnia użytkownika z konieczności kontrolowania wielu para-metrów jednocześnie.


SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ

Weryfikacja:
 • Kontrola poprawności i zgodności z Kodeksem Pracy (odpoczynki dobowe, tygodniowe, dzień wolny, itd.) chroni przed karami nakładanymi przez Inspekcję Pracy.
 • Sprawdzanie przekroczenia lub niewypracowania norm miesięcznych i okresowych ułatwia właściwy rozkład dyżurów.
 • Kontrola minimalnej i maksymalnej obsady zmiany oraz ilości wymaganych stanowisk po-zwala na zapewnienie bezpieczeństwa działania oddziałów.
 
ZATWIERDŹ GRAFIK, POCZEKAJ NA AKCEPTACJĘ i ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA
 
Nadzór:
 • Grafiki mają status roboczy do czasu zatwierdzenia przez osobę odpowiedzialną, dlatego każdy plan mogą tworzyć różne osoby.
 • Osoba nadzorująca akceptuje grafiki, blokując możliwość ich edycji co zapewnia spójność i wiarygodność utworzonych grafików.
 • System pozwala na zamykanie miesięcy. Mechanizm ten ułatwia zarządzanie terminami zatwierdzania harmonogramów.
 • Działania użytkowników w systemie mogą być rejestrowane.
 
WYDRUKUJ HARMONOGRAMY I RAPORTY

Wydruki:
 • Harmonogramy można drukować według typu pracy pracowni-ków (umowa o pracę, zlecenie, kontrakt).
 • Grafiki w zależności od potrzeb formatowane są pod drukarki monochromatyczne lub kolorowe.
 • Wydruk kodów działów pracy i odcinków zadań pozwala na wprowadzanie dodatkowych informacji na zadany dzień.
Raportowanie:
 • Użycie filtrów wg cech lub grup oraz wybór miesiąca, zakresu miesięcy czy dat pozwala na łatwe odszukanie potrzebnych informacji.
 • Karty pracy łączą informacje o miejscach powstawania kosztów i rodzajach zdarzeń (praca, nadliczbowe, dyżury medyczne, urlopy, zwolnienia, itp.) ze wszystkich grafików pracownika w miesiącu.
 • Karta pracy oraz zestawienia czasu mogą być drukowane z podziałem na komórki kosztowe.
 • Rozliczenie nadliczbowych nie odebranych po końcu okresu, pozwala na właściwe naliczenie płacy.
 
 
WYEKSPORTUJ CZAS PRACY DO PROGRAMU PŁACOWEGO

Eksport danych:
 • Proces eksportu jest zautomatyzowany. Można tworzyć pakiety danych z działów lub z całej jednostki.
 • Przed eksportem sprawdzany jest stan zatwierdzenia i akceptacji grafików.
 

PARTNERZY
simplecomarch erpenova 365oracleeseteskulapITCube
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem